Bildiri Formatı

ü Özetler, hem Türkçe hem de İngilizce olarak hazırlanmalıdır.

ü Özetler, 200 kelimeyi aşmamalıdır.

ü Özetler, çalışmanın geneli hakkında bilgi sağlayacak şekilde hazırlanmalıdır.

ü Bildiri özetleri şablonuna erişmek için tıklayınız!