Bildiri Gönderimi

ü Sözlü Sunumlar hibrit (Yüz yüze veya çevrim içi) formatta yapılabilecektir.

ü Sempozyum, mevcut doçentlik başvuru kriterlerini sağlamaktadır. Görevlendirme Belgesi için tıklayınız!

ü Sempozyumda sunulacak bildirilerin daha önce yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere başvuruda bulunulmamış olması gerekmektedir.

ü Bildiriler, İngilizce veya Türkçe olarak hazırlanabilir.

ü Tüm katılımcıların özetleri Bildiri Özet Kitabında yayımlanacaktır, tam bildirilerin yer aldığı Tam Metin Bildiri Kitabında bildirilerinin yer almasını isteyen katılımcıların, tam metinlerini sempozyum takvimine uygun olarak iletmeleri gerekmektedir.

ü Bildiri gönderim sistemine erişmek için tıklayınız!

ü Bildiri Özet şablonunu aşağıdaki bağıntıdan indirebilirsiniz!Tam Metin Bildiri Taslağı İçin Tıklayınız.

Tebliğ Özet Formu İçin Tıklayınız.